BAN LÃNH ĐẠO & CỐ VẤN

Giám đốc công ty TNHH AWAKEN

CEO & Founder Trung tâm đào tạo kỹ năng AWAKEN

Chủ nhiệm câu lạc bộ kỹ năng thanh niên Tỉnh Quảng Ninh 

Chuyên gia tư vấn công nghệ Gencode

Ủy viên Hội giáo dục bảo vệ Vịnh

        Mrs. PHẠM MINH SƠN

Chuyên gia đào tạo lập trình ngôn ngữ tư duy NLP của tổ chức ABNLP của Mỹ

Thành viên nhóm Chuyên gia Thôi miên lập trình ngôn ngữ tư duy Việt Nam

Cố vấn đào tạo cấp cao tại Trung tâm đào tạo kỹ năng Awaken

Đại diện vùng cho tổ chức phi chính phủ Save The Children tại Quảng Ninh

          Mr. LÊ VĂN KHOA

     

Ủy viên ban cố vấn & đào tạo Trung tâm đào tạo kỹ năng AWAKEN

Chuyên gia vấn công nghệ Gencode

Hiệu trưởng Trường mầm non giáo dục sớm Babyland

   

     Mrs. NGUYỄN NGỌC NGÀ

Trưởng ban vấn tâm đào tạo Công ty TNHH Awaken

Quản lý dự án – Công ty cổ phần Tư vấn Sức khỏe Cộng đồng (CHDC).

Nghiên cứu viên – chuyên gia Xã hội học – Tổ chức Marie Stopes International (MSI) tại Việt Nam

 

 

     Mrs. NGUYỄN THỊ HƯƠNG