Chương trình Trải Nghiệm Sáng Tạo

Chương trình trải nghiệm sáng tạo của Awaken được phát triển dựa trên nền tảng chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo nhưng đảm bảo nguyên tắc linh hoạt, sáng tạo và phù hợp. Chương trình ập trung phát triển chuyên sâu vào các lĩnh vực bao gồm:

Quan điểm trong chương trình là: Học bằng chơi – Chơi mà học, với sự vận dụng nhịp nhàng các phương pháp trực quan, nghe-nhìn, vận động, tương tác và kiến tạo nhằm đem lại một môi trường học tập tự nhiên, phấn khích và tôn trọng sự đa dạng cá nhân.

Môi trường học tập tự nhiên, phấn khích và tôn trọng sự đa dạng cá nhân

Các bài học được thiết kế thành hoạt động theo chủ đề và phát triển thành dự án dựa vào đặc điểm tiếp thu của từng trẻ. Học sinh được khuyến khích tự lựa chọn phương thức trải nghiệm, khám phá thế giới và môi trường bên ngoài; từ đó phát huy tinh thần sáng tạo, tính chủ động, tinh thần độc lập trong việc thể hiện bản thân và trách nhiệm đối với bản thân và những người xung quanh.

Chương trình trải nghiệm sáng tạo tại Awaken
Học sinh được khuyến khích tự lựa chọn phương thức trải nghiệm, khám phá thế giới và môi trường bên ngoài.
Chương trình trải nghiệm sáng tạo tại Awaken

NHẬN BÍ KÍP NUÔI DẠY CON THÔNG MINH TỪ AWAKEN

ĐỊA CHỈ

TRỤ SỞ CHÍNH
CHI NHÁNH
0911 830 889