Ngày 27/6/2023, Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 với HĐND Tỉnh với các cử tri đại diện cho doanh nghiệp, HTX và hộ gia đình cá nhân hoạt động SXKD trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh
Đây là hội nghị lần đầu tiên được tổ chức, nhằm lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, đóng góp của các cử tri đại diện để tổng hợp, bàn luận đưa ra giải pháp đi đến thống nhất và đưa vào nghị quyết nhằm tháo gỡ, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển cho khối này sẽ được ban hành trong thời gian tới.
Trong hội nghị có nhiều điểm sáng về đề án quy hoạch phát triển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ, là cơ hội cho các Doanh nghiệp quan tâm muốn đầu tư về Quảng Ninh.
Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh
Tại lĩnh vực giáo dục, tỉnh tiếp tục khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi số mạnh mẽ để hòa nhập vào phong trào chuyển đổi số toàn diện.
Ngoài ra, trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng nhu cầu về ngành nghề đào tạo kỹ năng làm việc cho đội ngũ lao động phổ thông và nhóm các kỹ năng cao cấp hơn cho lao động có trình độ cao đang có nhu cầu mạnh mẽ từ các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh.
Đây là một cơ hội cho các đơn vị nào mong muốn tham gia vào lĩnh vực đào tạo kỹ năng trong phân khúc này để đón đầu xu hướng.
Cô Phạm Minh Sơn đại diện Awaken tham gia Hội nghị
Tại hội nghị lần này, Awaken vinh dự được là cử tri đại diện trong lĩnh vực giáo dục đào tạo kỹ năng tham dự từ giấy mời của hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
——

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *